‘Proxy Dân Cư - Proxy Cá Nhân’


Proxies có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:


instagram proxies

Instagram

Youtube proxies

Youtube

twitter proxies

Twitter

facebook proxies

Facebook

reddit proxies

Reddit

ebay proxies

eBay

sneaker proxies

Sneaker

shopify proxies

Shopify

craigslist proxies

Craigslist

amazon proxies

Amazon

SEO proxie

SEO

ad verification proxies

Ad verification

market research proxies

Scraping

browser proxies

Browser Proxies

Google proxies with smartproxy

Google

Sử dụng đa mục đích
Proxies được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như: nuôi tài khoản mạng xã hội, tăng lượt xem video, hỗ trợ SEO và thu thập data…

Kết nối an toàn
Đảm bảo tính riêng tư và bảo mật dữ liệu cho khách hàng sử dụng proxies cá nhân.

Hỗ trợ 24/7
Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ khách hàng 24/7 đảm bảo proxies hoạt động ổn định với tốc độ cao.
Proxies Tốc Độ Cao

Tốc độ kết nối của Proxies lên tới 1000 Mbps đảm bảo kết nối nhanh và phù hợp với các phần mềm chạy đa luồng.

Ủy Quyền Tự Động

Khách hàng tự ủy quyền địa chỉ IP nào được sử dụng proxies thông qua mục quản lý IPs của tài khoản.

Băng thông không giới hạn

Bạn được sử dụng băng thông không giới hạn.
Không có chi phí ẩn, không giới hạn băng thông.

GÓI CƯỚC DỊCH VỤ RESIDENTIAL PROXY(PROXY DÂN CƯ)


Gói 1 tháng

3.500.000₫/1 tháng
 • Không giới hạn threads
 • Sử dụng hơn 40 ngàn IPs
 • Ủy quyền 1 IP sử dụng Proxies

Gói 3 tháng

9.000.000₫/3 tháng
 • Không giới hạn threads
 • Sử dụng hơn 40 ngàn IPs
 • Ủy quyền 1 IP sử dụng Proxies

Gói 1 năm

32.000.000₫/1 năm
 • Không giới hạn threads
 • Sử dụng hơn 40 ngàn IPs
 • Ủy quyền 1 IP sử dụng Proxies

GÓI CƯỚC DỊCH VỤ PROXY CÁ NHÂN - US/CANADA PROXIES


Gói 100 proxies

1.500.000₫/tháng
 • Dedicated Proxies ( US & Canada)
 • Không giới hạn băng thông
 • Tốc đô kết nối cao
 • Không giới hạn số máy tính dùng chung 1 đường truyền internet

Gói 500 proxies

6.500.000₫/tháng
 • Dedicated Proxies ( US & Canada)
 • Không giới hạn băng thông
 • Tốc đô kết nối cao
 • Không giới hạn số máy tính dùng chung 1 đường truyền internet

Gói 1000 proxies

11.000.000₫/tháng
 • Dedicated Proxies ( US & Canada)
 • Không giới hạn băng thông
 • Tốc đô kết nối cao
 • Không giới hạn số máy tính dùng chung 1 đường truyền internet

Gói 5000 proxies

40.000.000₫/tháng
 • Dedicated Proxies ( US & Canada)
 • Không giới hạn băng thông
 • Tốc đô kết nối cao
 • Không giới hạn số máy tính dùng chung 1 đường truyền internet

Gói 10000 proxies

70.000.000₫/tháng
 • Dedicated Proxies ( US & Canada)
 • Không giới hạn băng thông
 • Tốc đô kết nối cao
 • Không giới hạn số máy tính dùng chung 1 đường truyền internet

Gói > 10000 proxies

Liên hệ
 • Dedicated Proxies ( US & Canada)
 • Không giới hạn băng thông
 • Tốc đô kết nối cao
 • Không giới hạn số máy tính dùng chung 1 đường truyền internet

Bạn cần hỗ trợ hay tư vấn thêm vui lòng liên hệ tại đây.